Featured

Welkom!

Voortgezet vrijeschoolonderwijs bij ons in de regio, dat zou prachtig zijn! Een aantal ouders als vertegenwoordigers van de 4 vrije basisscholen in Arnhem, Ede, Wageningen en Doetinchem bundelt de krachten.

Bij voldoende belangstelling en met jullie steun zijn we van plan om in september 2022 een middelbare vrijeschool in de regio Arnhem te starten!

Wil jij ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu hier in voor de nieuwsbrief!

Enthousiast geworden?

Kinderen in klas 5 / groep 7 of lager? En zou jij ze ook graag voortgezet vrijeschoolonderwijs willen bieden? Vul dan het online belangstellingsformulier in!

Wil jij je enthousiasme delen? Voel je vrij om onze flyer te verspreiden!

Hulp gevraagd!

We zoeken enthousiaste ouders die op basisscholen (vrijeschool óf regulier) als ambassadeur voor het initiatief willen optreden in de regio (Arnhem, Velp, Oosterbeek, Ede, Wageningen, Doetinchem etc.). We zullen jou als ouder met enige regelmaat van wat meer detail & achtergrondinformatie voorzien en vragen om bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of ouderavonden van jouw school andere ouders te informeren en enthousiasmeren.

Geinteresseerd? Geïnspireerd? Vragen? Ideeën? Stuur ons dan een mailtje .

Update April ’21

Het is voorjaar en dat betekent: vooruit! In deze update de stand van zaken, bijzaken en onze blik op hoe we het initiatief verder pogen te laten uitspruiten tot een ‘code groen.’  

In deze update: 

 • Afronding verkenning
 • Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen
 • Visie – update
 • Vacatures voor docenten
 • Instagram en andere social media
 • Meewerken ‘ergens’ in het traject

In de vorige nieuwsbrief (nr.4, oktober 2020) berichtten we over gesprekken met ‘een geïnteresseerd bestuur’. Het ging om het bestuur van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam met scholen in de regio Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Inmiddels hebben we jullie veel te vertellen, iets wat we eerder niet konden omdat de verkenning met Quadraam liep. Die verkenning is op een evaluatiegesprek na, afgerond.

Afronding verkenning met Quadraam

Na enkele maanden hard werken samen met Quadraam hebben we helaas teleurstellend nieuws. Ondanks de zeer goede en prettige samenwerking en vlot verlopen verkenning heeft het bestuur van Quadraam besloten niet verder te gaan met het initiatief. De verkenning maakte duidelijk dat de prioriteiten van Quadraam toch anders liggen dan aanvankelijk ingeschat

Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, maar gaan met volle energie door. Richting andere besturen in de regio verkennen we de opties. Of het haalbaar is om zelfstandig een school te starten, onderzoeken we ook. Met de aanpassingen in de wetgeving (de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen per 1 november ’20) lijkt die route beter begaanbaar te zijn geworden.

Het verkenningsonderzoek dat wij schreven, geeft een concrete invulling van hoe wij de vrijeschoolstroom (-afdeling/-leerroute) onder een al bestaande niet-vrijeschool voor ons zien. Het rapport is o.a. gebaseerd op de gesprekken met Quadraam en op interviews met andere initiatieven en met het Karel de Grote College (KGC). Je kunt het opvragen via .

Kort samengevat, de redenen van Quadraam om dit besluit te nemen:

· Het huidig geboden aanbod in (regio) Arnhem is wat Quadraam betreft breed genoeg om ook in de onderwijsbehoefte van de kinderen en ouders te voorzien die uit het vrije basisschoolonderwijs komen / naar middelbaar vrijeschoolonderwijs op zoek zijn.
· Het vrijeschoolonderwijs past niet helemaal binnen de visie van Quadraam op gepersonaliseerd leren.
· Er is vanuit Quadraam een duidelijke focus op beter onderwijs op niveau VMBO basis-kader; als initiatiefgroep willen wij heel graag ook met die doelgroep aan de slag met vrijeschoolonderwijs, echter is de kans groot (o.b.v de cijfers van andere initiatieven en andere middelbare vrije scholen) dat de instroom meer op niveau mavo/havo/vwo zal zijn.
· Quadraam kan de gevraagde autonomie niet bieden. Van ervaringen van de andere initiatieven in het land weten we dat een succesvolle vrijeschoolstroom onder een bestaande school om veel autonomie vraagt in pedagogisch beleid, inrichting van de locatie en selectie van het onderwijzend personeel.
· Voor Quadraam is kansengelijkheid een belangrijk thema. Quadraam geeft aan meer oog te willen hebben voor de kwetsbare groepen, zoals de leerlingen van het VMBO. Op dat gebied is in Arnhem ook echt verbetering nodig. De zorg van het bestuur is dat een Vrijeschoolafdeling geen / niet direct basis/kader-leerlingen zal herbergen, waardoor in de ogen van Quadraam de kansengelijkheid afneemt in plaats van toeneemt.

Jammer dat deze exercitie met Quadraam ondanks de fijne samenwerking spaak loopt. Maar dit avontuur geeft zoals gezegd ook energie. We leggen alweer lijntjes om de andere routes te onderzoeken waarmee we handen en voeten geven aan die wens van ouders om voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis te halen. We zullen daarbij ook over gemeentegrenzen heen kijken.

Een opfrissertje: drie opties en waarom we het doen

Er zijn drie wegen die naar voortgezet vrijeschoolonderwijs kunnen leiden:

I. Voortgezet vrijeschoolonderwijs onder bestaand bestuur
Nodig is een bestuur in de regio dat samen met een schooldirecteur brood ziet in voortgezet vrijeschoolonderwijs en het -liefst intrinsiek- omarmt (optie 1). Een zogenoemde vrijeschoolstroom binnen de structuur en leiding van een al bestaande school. Een stroom met veel autonomie om vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden zoals het bedoeld is (visie). Dit blijkt een voorwaarde om de constructie te laten slagen. Het levert ook wat op: de nieuwe ent laat de boom -de adopterende school- mede bloeien.

II. Zelfstandige school
De route naar een geheel zelfstandige voortgezette vrijeschool volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, met overheidsbekostiging (optie 2). Niet de makkelijkste weg, wel een uitdagende.

III. Particuliere school
Een particuliere vrijeschool starten (optie 3), zonder overheidsbekostiging zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar heeft niet onze voorkeur.

Streefdata
Voor de ouders met kinderen in nu klas 5 (groep 7) dreigt de beoogde streefdatum augustus ’22 voor het starten van voortgezet vrijeschoolonderwijs onder een bestaand bestuur logischerwijs in het nauw te komen. We doen ons best maar het wordt nu krap.
In het geval van een zelfstandige school moet er gedacht worden aan augustus ’23, op zijn vroegst.

Leuk om te weten: onze achterban groeit nog steeds. Er zijn ruim 350 potentiële leerlingen -verdeeld over meerdere leerjaren- van ouders met belangstelling (april 2021).  Daarnaast is de achterban breed. We kunnen putten uit de kennis, kunde en talenten van een diversiteit aan mensen die  ‘project Waldorfcollege’ verder inspireren, omarmen, helpen borgen, er brood in zien of het op de een of andere manier een warm hart toedragen. Dat is fijn. Zo’n mooi project waarin je handen en voeten probeert te geven aan de wens van ouders en leerlingen, draag je samen. Mooi om te mogen ervaren en meer dan dat.

Mede door deze ondersteuning kunnen we prima voor het voetlicht brengen dat voortgezet vrijeschoolonderwijs in het gebied Ede-Wageningen-Arnhem-Doetinchem een lang gekoesterde wens is. En dat we kunnen vooruitzien naar veel hoofden, harten en handen die constructief en praktisch willen aanpakken. De betrokkenheid van ouders en niet-ouders is groot. Fantastisch.

Afgaande op deze support, kan het niet anders dan dat er voortgezet vrijeschoolonderwijs komt. We hebben het over een bewezen goed werkende onderwijsvorm met een eigen actuele pedagogiek en didactiek waar een grondige, houdbare (levens)visie aan ten grondslag ligt. En waar een wens is, is een weg.

Die weg (of wegen) leren we ook steeds beter kennen. We laten ons structureel informeren als initiatiefgroep en leren bij. Zo volgde Renate afgelopen najaar een netwerkbijeenkomst nieuwe initiatieven van de vereniging van vrijescholen en een bijeenkomst over de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van het ministerie van OCW. Als initiatiefgroep staan we in contact met andere initiatiefgroepen om ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van (startend) onderwijs. Maar de informatie uit beide (online) bijeenkomsten was interessant en verrijkend. Wij zijn dankbaar voor het delen van de ervaringen door andere (oud)initiatiefnemers en spontane acties om ons te voorzien van informatie en hopen zelf andere startende initiatieven t.z.t. ook te kunnen helpen op basis van onze ervaringen.

Overig nieuws

Visie – Update
De visie is mede met hulp van jullie aangescherpt. Dank voor jullie input!

Vacatures voor docenten
We ontvangen regelmatig de vraag of we (al) vacatures voor docenten hebben. We bouwen stug verder aan dit mooie ‘voortgezet vrijeschoolonderwijsproject’, maar zóver… zijn we nog niet. Zodra er vacatures voor docenten of andere (betaalde) functies in beeld komen, zullen we dat in deze nieuwsbrief vermelden en via de dan geëigende weg.

Instagram en andere social-media
Onze social media-kanalen krijgen verderop dit jaar weer meer onze aandacht, als we ze inzetten voor de peiling. Leuk om te melden: via Instagram worden we goed gevolgd!

Meewerken ‘ergens’ in het traject
Tot voor kort leken we bijna een volgende fase in te kunnen gaan. Een moment waarop we van zins waren contact op te nemen met mensen die aangegeven hebben daarin een bijdrage te kunnen leveren, al dan niet op specifieke onderdelen.
Zover kwam het helaas (nog) niet. Maar we weten je te vinden zodra het zover is.

Lees je dit nou voor het eerst: je kunt ons laten weten wat je goed ligt, wat je eventueel zou willen doen, voor hoelang en in welke periode via het belangstellingsformulier (laatste vraag) op www.waldorfcollege.nl , via  of door ons aan te spreken. Alleen is dat laatste wat lastiger in coronatijd.

Update Oktober ’20

De zomervakantie is voorbij, de herfst is begonnen… tijd voor een update!

In deze update:

Een persoonlijk verhaal van Hannes, lid van de initiatiefgroep

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.
Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrije school in Arnhem en Nijmegen (Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrije school voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

> Lees hier het vervolg van Hannes’ warme verhaal.

Werkbezoek initiatiefgroep & bestuur aan KGC Nijmegen

Op 25 september brachten Renate en Gijs samen met het geïnteresseerd bestuur een werkbezoek aan het Karel de Grote College in Nijmegen. Het doel was om het bestuur nader kennis te laten maken met voortgezet vrijeschoolonderwijs. We hebben een lesje Aardrijkskunde en Biologie gevolgd, een uitgebreide toelichting op de onderwijsvisie gekregen, ideeën uitgewisseld en verschillende vragen van het bestuur beantwoord. Het bezoek verliep zodanig positief dat we ter plekke hebben besloten om de haalbaarheidsstudie te starten in oktober!
 
Daarmee liggen we mooi op schema met ons plan om dit schooljaar de haalbaarheidsstudie en verkenning af te ronden, zodat we het volgende schooljaar hebben ter voorbereiding van het voortgezette vrijeschoolonderwijs per september 2022.

Visie versie 1.0 gereed

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”
 
Deze uitspraak van Rudolf Steiner is nog steeds een zeer kernachtige weergave van een aantal zaken die we proberen te bereiken. Met het visie-werkgroepje hebben we in de afgelopen maanden een poging gewaagd om dat wat uitgebreider en concreter op te schrijven in een missie en visie voor het Waldorfcollege i.o. en… versie 1.0 is gereed! Nu is het aan jullie, want het moet natuurlijk onze missie & visie worden. Stuur ons gerust een mailtje met je ideeën en feedback!

Initiatief Waldorfcollege… zegt het voort!

Tot nu toe richtten we ons naast de bestuurlijke/organisatorische kant op het peilen van de belangstelling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs bij vrije basisscholen in het gebied Doetinchem – Ede. Daar gaan we mee verder. Tegelijkertijd zijn we nu in een fase waarin we ook basisschoolleerlingen van reguliere scholen en hun ouders willen attenderen op het bestaan van voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en initiatief Waldorfcollege in het bijzonder.
 
Ben je ook enthousiast? Op deze website vind je de digitale flyer van het Waldorfcollege i.o. Deze mag je uitprinten, verspreiden, uitdelen, ophangen of in je gesprekken en contacten met ouders van ook reguliere basisschoolleerlingen (digitaal) delen. Ook jij kunt iets doen om je eigen wens en met jou die van vele ouders te vervullen. Doorstromen en instromen in voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis, hoe mooi zou dat zijn… In deze gekke coronatijd draag je al bij door het initiatief onder de aandacht te brengen in je omgeving. Samen lukt het om de wens te vervullen.

Wil je deze en vorige volledig nieuwsbrieven teruglezen?

Van de directeur..

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.

Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrijeschool in Arnhem en Nijmegen ( Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

De Parcivalschool biedt een prachtige plek voor ontwikkeling, het vrijeschoolonderwijs raakt me iedere dag, omdat het appelleert aan de ontwikkelkracht van een kind. Het geïntegreerde onderwijsaanbod, onder andere in de manier waarop het periode-onderwijs is vormgegeven, de manier waarop verhalen en rituelen een rode draad door de tijd vormen en kunstvakken een belangrijk bestanddeel zijn van het onderwijs, het is een rijke vorm van onderwijs. De mensen die hier werken, doen dat met hun hart en met een geloof in ontwikkeling van kinderen in een brede zin. Het maakt dat ik me omarmd voel door deze plek. Het is een bijzondere school, in feite zijn het er twee. De school in Zuid bestaat al een tijdje; eind jaren ’70 opgericht door een groep enthousiaste ouders. De school in Noord kent dezelfde geschiedenis, alleen dan wat recenter, want ook hier waren het ouders die zich een jaar of vijf geleden inzetten om deze school op te richten.

Dat het vaak ouders zijn die zoeken naar een basis die ze hun kinderen willen bieden, is tekenend voor het vrijeschoolonderwijs. Ik spreek veel ouders, ben nu naast vader van twee leerlingen ook directeur van de school en ik herken me in de manier waarop we samen, ouders en school, zoeken naar goed onderwijs. En dat lukt aardig. De Parcivalschool is groeiende, er zijn veel kinderen en ouders die hun weg naar ons weten te vinden omdat ze zich herkennen in de waarden van onze school en de vorm die we daaraan geven. Het interessante is, dat het een zoektocht is die we blijven ondernemen, deze dialoog kenmerkt de vrije school.

Het is een parallel met mijn rol in de initiatiefgroep van het Waldorfcollege. In eerste instantie ben ik aangesloten als ouder. Ik hoop er samen met een aantal anderen voor te kunnen zorgen, dat het aanbod in Arnhem verrijkt wordt met een vrije school. Een school die vanuit dezelfde waarden de ontwikkeling van onze kinderen kan voeden, straks, als ze klaar zijn voor een overstap naar de middelbare school. Onze oudste dochter zit op het Karel de Grote College in Nijmegen, zij is iedere dag een tijdje onderweg en ik ben ervan overtuigd dat het dichterbij kan. Er is voldoende animo. Met de initiatiefgroep zijn we in gesprek met een aantal scholen, waaronder het KGC. Samen kijken we naar de manier waarop we vanuit onze visie vorm kunnen geven aan nieuw vrijeschoolonderwijs in Arnhem. We zijn afhankelijk van onderwijsbestuurders en de bereidheid in Arnhem om ons een plek te bieden in het lokale onderwijsveld en het ziet er goed uit. Men wil de mogelijkheden graag met ons onderzoeken.

Op de Parcivalschool spreek ik veel ouders die me vragen hoe het ervoor staat met het initiatief. Het is een lang proces en vraagt om voldoende actie en geduld tegelijk. Mede dankzij jullie, geïnteresseerden in deze nieuwe school, heb ik er veel vertrouwen in, dat het ons gaat lukken. Een Waldorfcollege voor Arnhem & omgeving!

Hartelijke groet,

Hannes van Soest

Update Juni ’20

In de afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de volgende zaken:

 • Het vinden van een bestuur waaronder wij de school kunnen starten
 • De verdere aanscherping van onze visie op die school
 • Voorbereiden van ouder-bijeenkomsten in regio Ede/Wageningen en Arnhem

Door de corona-crisis en de impact die dat ook op ons werk- & privéleven heeft (gehad) hebben we onze activiteiten vanaf half maart even gestopt. Het begon echter al snel weer te kriebelen in de initiatiefgroep dus vanaf eind april zijn we weer met volle energie gestart!

Een (geschikt) bestuur waaronder we de school kunnen starten

Na een aantal verkennende gesprekken hebben we besloten om voor nu met één bestuur verder te verkennen om tot concrete plannen en afspraken te komen voor het starten van de school. Helaas is het bezoek dat we samen zouden brengen aan een middelbare vrije school in de regio uitgesteld (was gepland eind maart) en had zowel het bestuur als wij andere prioriteiten in Maart/April. We proberen nu het proces met hen opnieuw op te starten. We proberen voor de zomervakantie meer zekerheid krijgen over haalbaarheid van de school bij dit bestuur en over de vervolgstappen die we samen zullen nemen.

Visie-werkgroep is gestart in februari!

Na onze oproep in november hebben we verschillende aanmeldingen gehad, waardoor we nu met de initiatiefgroep en drie vrijwilligers (Hugo Gitsels, Irmgard van den Eijnden, Renate Spreij) aan de slag zijn gegaan met de visie. We willen ons graag laten inspireren door (de goede ideeën van) andere middelbare vrije scholen. Door het bezoeken/interviewen van die scholen en regelmatige bijeenkomsten met het groepje zijn we bezig de visie en concrete vertaling daarvan naar onderwijs, organisatie en locatie op papier zetten. Ook hier hebben we e.e.a getemporiseerd in maart/april maar zijn we in mei weer opgestart, met een aangepaste aanpak omdat het bezoeken van de scholen momenteel niet mogelijk is.

Ouderbijeenkomsten

Ons plan was om in juni ouder-bijeenkomsten te plannen in Arnhem en Ede om jullie bij te praten over het initiatief, ruimte te bieden voor vragen, jullie te inspireren met een spreker over het middelbare vrijeschoolonderwijs en de visie te delen. Met het annuleren van alle evenementen t/m 1 september i.v.m corona zullen we dit naar september/oktober moeten verplaatsen.

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Renate Spreij
Gijs Meijer

Update November ’19

Hoe staat het met Initiatief Waldorfcollege? Prima.. tijd voor een update!

Sinds afgelopen voorjaar zaten we allerminst stil. Tijd om je bij te praten!

Reeds 200 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat medio oktober op zo’n 200 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders (> 35) die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je uitstekend de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school.
Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem

De belangrijkste missie nu: een thuis vinden voor onze nieuwe school

Sinds de zomervakantie zijn er verkennende gesprekken gaande met besturen van middelbaar onderwijs in de regio Arnhem.

Om identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen, zijn motivatie, inzet en middelen nodig van de initiatiefgroep maar zeker ook van het ontvangende bestuur (en waarschijnlijk de school waar initieel gestart zal worden). We leerden van andere initiatieven dat het belangrijk is voldoende tijd te nemen om een goede partner te vinden. Verwacht hier dus niet binnen een paar maanden uitsluitsel. Wij richten ons op een definitieve keuze in het eerste half jaar van 2020.

Per september 2022 starten we met een eerste onderbouwgroep/groepen. Dat is ons streven en onze planning op basis van de ervaring van andere initiatieven. Kan het eerder, doen we het eerder.

Initiatiefgroep organisatie

Op dit moment bestaat de initiatiefgroep uit de volgende personen:

 • Sarah van Velthoven – Externe betrekkingen
 • Hannes van Soest – Externe betrekkingen
 • Gijs Meijer – Voorzitter
 • <vacature> – | communicatie-expert

Per stad/dorp in de regio zijn er ambassadeurs die het initiatief promoten, de community versterken en functioneren als eerste aanspreekpunt voor ouders, basisscholen en andere belanghebbenden.

 • Arnhem Noord en Arnhem Zuid: Tessa Zoutendijk & Annemarie van Vliet
 • Wageningen: Anna van Diepen + <vacature>
 • Ede: Wouter Kolthek & Renate Spreij
 • Doetinchem: <vacature> +  <vacature>

We zullen binnenkort de initiatiefgroep en ambassadeurs zich verder laten voorstellen op onze website www.waldorfcollege.nl.

Sinds mei komen we maandelijks bijeen. De organisatie breidt zich uit, krijgt geleidelijk aan meer vorm, de taken zijn verhelderd, verdeeld en overgedragen. Renate kon als pionier/aanjaagster de luwte opzoeken en richt zich voorlopig op minder uiteenlopende én minder belastende zaken (ambassadeur en nieuwsbrief). 

Netwerkbijeenkomst initiatieven Vereniging van vrijescholen

Op 11 oktober bezochten Sarah en Gijs de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Vereniging van vrijescholen met andere initiatiefgroepen en reeds gestarte scholen. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst. Zij legden veel goede contacten en namen een aantal belangrijke lessen mee t.a.v. het lopende traject met besturen, over middelbaar vrijeschoolonderwijs en over de inrichting van de organisatie daarvan onder een bestaand bestuur.

Mooie podcastserie!

Er is een interessante podcast serie Meesterwerk van Jan Jaap Hubeek opgenomen tijdens de jubileumviering 100 jaar Waldorfscholen. Onder meer Merel Boon, Thomas Rau, Floortje Dessing en Merlijn Twaalfhoven komen aan het woord. Een aanrader. Veel luisterplezier!

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Gijs Meijer

Belangstellingsavond groot succes

Maandag 25 maart kwamen zo’n 25-30 man naar de belangstellendenavond in de Brugstraat in Arnhem. Initiatiefneemster Tessa Zoutendijk van Parcivalschool-Noord, de basisschool die daar onlangs startte, opent de avond met een ferme slag op een mega-grote gong: Welkom!

‘Ook zonder te peilen weet je eigenlijk al dat er genoeg potentiële leerlingen zijn voor een middelbare Vrijeschool in de regio Arnhem,’ merkt één van de ouders op die net als velen met haar, voortgezet Vrijeschoolonderwijs wenst voor haar kind.

Sarah van Velthoven en Renate Spreij nemen het stokje over. De aanloop naar dit initiatief, de stand van zaken, wat staat er op de rol of moet er op de rol staan, het komt allemaal kort voorbij. In gesprek met ouders. Daar gaat het om. Een Vrijeschool starten, stoelt op de wens van ouders. Peilen hoe er gedacht wordt, of er belangstelling is voor dit type onderwijs én wat men daarvoor over heeft. Zonder inzet en daadkracht, groeit er niets.

‘Over een jaar of drie, hoor ik jullie noemen. Waarom dan pas? We kunnen hier in Arnhem nu al anderhalve klas vullen, een klas 7/8!’ Vraagt een ouder van vier kinderen. Spreker Harry Deutekom haakt hierop in door te vertellen dat er ooit een afspraak is gemaakt dat nieuwe voortgezette Vrijescholen alleen kunnen starten als ze onder een ander bestuur vallen. ‘Een bestuur van een school die valt onder bijzonder onderwijs,’ vullen Sarah en Renate aan. En daar zijn we bij het volgende punt in het pril gestarte proces: in gesprek gaan met besturen van andere scholen. Wie is er geïnteresseerd in een Vrijeschoolstroom binnen zijn school?

De tijdgeest is ernaar. We hebben de wind mee. Het moet kunnen. Er ligt werk voor de boeg. Van gesprekken met besturen tot het opzetten en onderhouden van de website, social media, bedding en verbinding onder ouders/geïnteresseerden bieden tot het vormen van de eigen visie en identiteit van de op te richten school en meer. Het hoort er allemaal bij.

‘Misschien kunnen we op een volgende bijeenkomst daar aan werken,’ oppert een van de ouders. ‘Wat voor school willen we zijn. Wat past bij ons, onze visie, onze identiteit.’ Harry Deutekom reageert: ‘Als je dat goed helder hebt, goed kunt verwoorden, jullie eigen verhaal, kun je daarmee naar bestuurders stappen. Ik raad jullie aan dat helder te maken.’ Op 20 mei staat een bijeenkomst hierover gepland. Ondertussen wordt het leggen van contact met (plaatselijke) besturen voorbereid.