Update Juni ’20

In de afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de volgende zaken:

  • Het vinden van een bestuur waaronder wij de school kunnen starten
  • De verdere aanscherping van onze visie op die school
  • Voorbereiden van ouder-bijeenkomsten in regio Ede/Wageningen en Arnhem

Door de corona-crisis en de impact die dat ook op ons werk- & privéleven heeft (gehad) hebben we onze activiteiten vanaf half maart even gestopt. Het begon echter al snel weer te kriebelen in de initiatiefgroep dus vanaf eind april zijn we weer met volle energie gestart!

Een (geschikt) bestuur waaronder we de school kunnen starten

Na een aantal verkennende gesprekken hebben we besloten om voor nu met één bestuur verder te verkennen om tot concrete plannen en afspraken te komen voor het starten van de school. Helaas is het bezoek dat we samen zouden brengen aan een middelbare vrije school in de regio uitgesteld (was gepland eind maart) en had zowel het bestuur als wij andere prioriteiten in Maart/April. We proberen nu het proces met hen opnieuw op te starten. We proberen voor de zomervakantie meer zekerheid krijgen over haalbaarheid van de school bij dit bestuur en over de vervolgstappen die we samen zullen nemen.

Visie-werkgroep is gestart in februari!

Na onze oproep in november hebben we verschillende aanmeldingen gehad, waardoor we nu met de initiatiefgroep en drie vrijwilligers (Hugo Gitsels, Irmgard van den Eijnden, Renate Spreij) aan de slag zijn gegaan met de visie. We willen ons graag laten inspireren door (de goede ideeën van) andere middelbare vrije scholen. Door het bezoeken/interviewen van die scholen en regelmatige bijeenkomsten met het groepje zijn we bezig de visie en concrete vertaling daarvan naar onderwijs, organisatie en locatie op papier zetten. Ook hier hebben we e.e.a getemporiseerd in maart/april maar zijn we in mei weer opgestart, met een aangepaste aanpak omdat het bezoeken van de scholen momenteel niet mogelijk is.

Ouderbijeenkomsten

Ons plan was om in juni ouder-bijeenkomsten te plannen in Arnhem en Ede om jullie bij te praten over het initiatief, ruimte te bieden voor vragen, jullie te inspireren met een spreker over het middelbare vrijeschoolonderwijs en de visie te delen. Met het annuleren van alle evenementen t/m 1 september i.v.m corona zullen we dit naar september/oktober moeten verplaatsen.

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Renate Spreij
Gijs Meijer