Update Oktober ’20

De zomervakantie is voorbij, de herfst is begonnen… tijd voor een update!

In deze update:

Een persoonlijk verhaal van Hannes, lid van de initiatiefgroep

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.
Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrije school in Arnhem en Nijmegen (Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrije school voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

> Lees hier het vervolg van Hannes’ warme verhaal.

Werkbezoek initiatiefgroep & bestuur aan KGC Nijmegen

Op 25 september brachten Renate en Gijs samen met het geïnteresseerd bestuur een werkbezoek aan het Karel de Grote College in Nijmegen. Het doel was om het bestuur nader kennis te laten maken met voortgezet vrijeschoolonderwijs. We hebben een lesje Aardrijkskunde en Biologie gevolgd, een uitgebreide toelichting op de onderwijsvisie gekregen, ideeën uitgewisseld en verschillende vragen van het bestuur beantwoord. Het bezoek verliep zodanig positief dat we ter plekke hebben besloten om de haalbaarheidsstudie te starten in oktober!
 
Daarmee liggen we mooi op schema met ons plan om dit schooljaar de haalbaarheidsstudie en verkenning af te ronden, zodat we het volgende schooljaar hebben ter voorbereiding van het voortgezette vrijeschoolonderwijs per september 2022.

Visie versie 1.0 gereed

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”
 
Deze uitspraak van Rudolf Steiner is nog steeds een zeer kernachtige weergave van een aantal zaken die we proberen te bereiken. Met het visie-werkgroepje hebben we in de afgelopen maanden een poging gewaagd om dat wat uitgebreider en concreter op te schrijven in een missie en visie voor het Waldorfcollege i.o. en… versie 1.0 is gereed! Nu is het aan jullie, want het moet natuurlijk onze missie & visie worden. Stuur ons gerust een mailtje met je ideeën en feedback!

Initiatief Waldorfcollege… zegt het voort!

Tot nu toe richtten we ons naast de bestuurlijke/organisatorische kant op het peilen van de belangstelling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs bij vrije basisscholen in het gebied Doetinchem – Ede. Daar gaan we mee verder. Tegelijkertijd zijn we nu in een fase waarin we ook basisschoolleerlingen van reguliere scholen en hun ouders willen attenderen op het bestaan van voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en initiatief Waldorfcollege in het bijzonder.
 
Ben je ook enthousiast? Op deze website vind je de digitale flyer van het Waldorfcollege i.o. Deze mag je uitprinten, verspreiden, uitdelen, ophangen of in je gesprekken en contacten met ouders van ook reguliere basisschoolleerlingen (digitaal) delen. Ook jij kunt iets doen om je eigen wens en met jou die van vele ouders te vervullen. Doorstromen en instromen in voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis, hoe mooi zou dat zijn… In deze gekke coronatijd draag je al bij door het initiatief onder de aandacht te brengen in je omgeving. Samen lukt het om de wens te vervullen.

Wil je deze en vorige volledig nieuwsbrieven teruglezen?

Van de directeur..

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.

Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrijeschool in Arnhem en Nijmegen ( Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

De Parcivalschool biedt een prachtige plek voor ontwikkeling, het vrijeschoolonderwijs raakt me iedere dag, omdat het appelleert aan de ontwikkelkracht van een kind. Het geïntegreerde onderwijsaanbod, onder andere in de manier waarop het periode-onderwijs is vormgegeven, de manier waarop verhalen en rituelen een rode draad door de tijd vormen en kunstvakken een belangrijk bestanddeel zijn van het onderwijs, het is een rijke vorm van onderwijs. De mensen die hier werken, doen dat met hun hart en met een geloof in ontwikkeling van kinderen in een brede zin. Het maakt dat ik me omarmd voel door deze plek. Het is een bijzondere school, in feite zijn het er twee. De school in Zuid bestaat al een tijdje; eind jaren ’70 opgericht door een groep enthousiaste ouders. De school in Noord kent dezelfde geschiedenis, alleen dan wat recenter, want ook hier waren het ouders die zich een jaar of vijf geleden inzetten om deze school op te richten.

Dat het vaak ouders zijn die zoeken naar een basis die ze hun kinderen willen bieden, is tekenend voor het vrijeschoolonderwijs. Ik spreek veel ouders, ben nu naast vader van twee leerlingen ook directeur van de school en ik herken me in de manier waarop we samen, ouders en school, zoeken naar goed onderwijs. En dat lukt aardig. De Parcivalschool is groeiende, er zijn veel kinderen en ouders die hun weg naar ons weten te vinden omdat ze zich herkennen in de waarden van onze school en de vorm die we daaraan geven. Het interessante is, dat het een zoektocht is die we blijven ondernemen, deze dialoog kenmerkt de vrije school.

Het is een parallel met mijn rol in de initiatiefgroep van het Waldorfcollege. In eerste instantie ben ik aangesloten als ouder. Ik hoop er samen met een aantal anderen voor te kunnen zorgen, dat het aanbod in Arnhem verrijkt wordt met een vrije school. Een school die vanuit dezelfde waarden de ontwikkeling van onze kinderen kan voeden, straks, als ze klaar zijn voor een overstap naar de middelbare school. Onze oudste dochter zit op het Karel de Grote College in Nijmegen, zij is iedere dag een tijdje onderweg en ik ben ervan overtuigd dat het dichterbij kan. Er is voldoende animo. Met de initiatiefgroep zijn we in gesprek met een aantal scholen, waaronder het KGC. Samen kijken we naar de manier waarop we vanuit onze visie vorm kunnen geven aan nieuw vrijeschoolonderwijs in Arnhem. We zijn afhankelijk van onderwijsbestuurders en de bereidheid in Arnhem om ons een plek te bieden in het lokale onderwijsveld en het ziet er goed uit. Men wil de mogelijkheden graag met ons onderzoeken.

Op de Parcivalschool spreek ik veel ouders die me vragen hoe het ervoor staat met het initiatief. Het is een lang proces en vraagt om voldoende actie en geduld tegelijk. Mede dankzij jullie, geïnteresseerden in deze nieuwe school, heb ik er veel vertrouwen in, dat het ons gaat lukken. Een Waldorfcollege voor Arnhem & omgeving!

Hartelijke groet,

Hannes van Soest