We zijn gestart!

Nieuwsbrief nr. 8 – Waldorfcollege i.o. – september 2022

Een nieuwe fase

Het initiatief gaat als een speer! Vermeldden we in onze laatste nieuwsbrief (juni 2022) over de ‘GO’, nu zijn we alweer een eind verder. Er gaat één en ander veranderen aangaande het initiatief. Ook is dit de laatste nieuwsbrief vanuit het initiatief, vanaf nu zullen we nieuwsbrieven versturen vanuit de Leerpark Arnhem vrijeschool! Later in deze brief meer daarover.

Voor nu: het gaat beginnen. Sterker nog: het ís begonnen.

Welkom kwartiermaker Wim den Blanken

Vanuit de initiatieffase, rollen we naar de ‘startfase’. De fase waarin het onderwijs concreet voorbereid en georganiseerd wordt. Zoiets goed op poten zetten, is geen sinecure. Daar zochten we een ervaren kwartiermaker voor. Met de mensen van Leerpark Arnhem vormden we al een groep die het hele project droeg. Gezamenlijk hebben we Wim den Blanken aangetrokken als kwartiermaker.
 
Wim is een betrokken en enthousiaste vrijeschoolman met visie op vrijeschoolonderwijs en een vracht aan ervaring in zowel primair als voortgezet vrijeschoolonderwijs en in het starten en leiden van vrijescholen VO. Hij stelt het zien van de leerling en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs voorop. Net zoals Leerpark Arnhem dat doet en wij als initiatiefgroep dat van begin af aan als uitgangspunt nemen. Met zijn komst is fase II -het voorbereiden en organiseren van het voortgezette vrijeschoolonderwijs- echt begonnen. Daar zijn we blij mee! Graag geven we Wim in deze nieuwsbrief de ruimte om zich aan jullie voor te stellen.

Beste ouders,
Op 1 september ben ik op Leerpark Arnhem begonnen aan de geweldige opdracht om drie dagen in de week de start van een vrijeschool voor vmbo, havo en vwo in september 2023 voor te bereiden. Ik heb er ontzettend veel zin in. Graag grijp ik de gelegenheid aan om mij in deze nieuwsbrief alvast aan jullie voor te stellen.
 
Ik ben 57 jaar, vader van drie prachtige kinderen, opa van de vier leukste kleindochters en man van mijn lief. Na een carrière in de re-integratiebranche heb ik 16 jaar geleden de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik was 10 jaar directeur van basisscholen  (allen vrijescholen) in Winterswijk, Enschede en Deventer. Zes jaar geleden ben ik gevraagd om in Deventer een middelbare vrijeschool op te zetten en om er vervolgens ook leiding aan te geven. Inmiddels staat er een stevige, succesvolle en vooral leuke school (het Corberic) met meer dan 300 leerlingen.
Vorig jaar heb ik besloten als ZZP-er in het onderwijs verder te gaan. Het afgelopen jaar heb ik onder andere als interim teamleider leiding gegeven aan de VMBO stroom de Regge in Zutphen.

 
Heel concreet aan de slag
In dit schooljaar ‘22/’23 valt er veel te doen in de voorbereiding. De onderwijsvisie moet worden uitgewerkt, de organisatie ingericht, de huisvesting vormgegeven en natuurlijk moeten leerlingen zich kunnen aanmelden zodra dit mogelijk is. Daarom kun je dit jaar als ouder echt heel concreet actief zijn. Samen bouwen we deze vrijeschool. In alle voorbereiding wil ik graag ouders gaan betrekken. Hieronder staat al zo’n eerste oproep om concreet mee te denken en mee te werken! Binnenkort ga ik jullie hierover verder op de hoogte houden in de nieuwsbrieven.
Ik hoop jullie de komende maanden te ontmoeten.

 
Leerpark Arnhem vrijeschool zoekt meedenkers
In het schooljaar 2023 – 2024 gaat de vrijeschool voor voortgezet onderwijs van start. Het wordt een school voor vmbo, havo en vwo. Dit schooljaar vinden de voorbereidingen plaats. We willen binnen en buiten de school praten over hoe het onderwijs eruit gaat zien. Natuurlijk vormt de vrijeschool pedagogiek en didactiek het fundament van de school. Daarnaast hebben we nog veel vragen over de inrichting van het onderwijs. Denk aan kwesties als:

  • Hoe sluiten we goed aan bij de leerbehoeften en niveaus van leerlingen in een klas
  • Hoe gaan we om met toetsen en het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
  • Hoe willen we omgaan met digitale leermiddelen
  • Welke vakken en hoe gaan de lessentabel en lesroosters eruit zien 

Ik ben op zoek naar ouders die over deze zaken met mij willen meedenken in een klankbordgroep. Deze groep zal in de komende maanden minimaal twee keer bij elkaar komen. Ik wil graag ouders die al een kind hebben in het voortgezet onderwijs uitnodigen omdat zij vanuit ervaringen over wat wel en niet goed werkt kunnen meepraten. Ook ouders die werkzaam zijn als docent in het voortgezet onderwijs wil ik uitnodigen te reageren. De klankbordgroep zal uit maximaal 8 personen bestaan. Ik zou het mooi vinden als er vanuit de verschillende basisscholen in Arnhem en de hele brede regio vertegenwoordigers willen deelnemen.
 
Als je interesse hebt om in de klankbordgroep mee te denken en te praten kun je mij mailen:

 
Geef in jouw mail s.v.p aan op welke school jouw kind zit.

 
Wim den Blanken
Kwartiermaker vrijeschool Leerpark Arnhem

Voorlichtingsmomenten Leerpark vrijeschool

In de komende maanden zullen er meerdere momenten zijn om kennis te maken met de nieuwe school. Ouders en kinderen krijgen dan informatie en een beeld over hoe het onderwijs van Leerpark vrijeschool eruit gaat zien. Kwartiermaker Wim den Blanken zal hierbij extra aandacht geven aan de ouders van klas 5 en klas 6 van de vrijescholen in Arnhem en omgeving. Hieronder het overzicht:
 
Ouderavonden op vrijescholen in oktober


Begin oktober zijn er twee speciale ouderavonden voor de ouders van klas 5 en 6. Eén voor de vrijescholen van Ede en Wageningen en één voor de vrijescholen van Arnhem en Doetinchem. Wim den Blanken geeft informatie over de plannen en er is veel ruimte om vragen te stellen. Een uitnodiging volgt binnenkort.
 
Informatieavonden


Dinsdag 11 oktober 2022
Vrijdag 18 november 2022
Donderdag 9 maart 2023
van 17.30 uur – 19.00 uur
Locatie Leerpark vrijeschool: IJssellaan 89
 
Wat kun je verwachten?

  • Voorlichting door Wim den Blanken, kwartiermaker
  • Een ervaren vrijeschooldocent vertelt hoe het onderwijs in de klas eruit ziet
  • Leerlingen klas 8 vrijeschool KGC Nijmegen delen hun ervaringen over hun eerste jaar vrijeschool
  • Ex-leerlingen van vrijeschool het Corberic in Deventer vertellen over hun tijd op een startende vrijeschool


 
Proeflessen


Vrijdag 18 november 2022 van 13.00 – 15.30 uur
In ons gebouw op de locatie van Leerpark vrijeschool: IJssellaan 89
Voor leerlingen van klas 6.
 
Wat kun je verwachten?

  • Proeflessen verzorgd door vrijeschooldocenten.

Omdat we in november nog geen team docenten van Leerpark vrijeschool hebben, zullen de proeflessen verzorgd worden door docenten van andere voortgezette vrijescholen.

 
Inschrijven voor deze proeflessen kan binnenkort op de website van het Leerpark.
 
Open dag


Zaterdag 21 januari 2023 van 10.00 – 15.00 uur.
Informatie over deze dag volgt later op de website en in de nieuwsbrief.

Verslag bijzondere eerste kennismaking met de locatie Leerpark Arnhem

Voor de zomervakantie waren er ruim 120 ouders en leerlingen van de klassen 5 en 6 van vrije basisscholen en andere scholen uit de brede regio Arnhem te gast op Leerpark Arnhem. Het ging om mensen die reeds hun belangstelling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs toonden. De reden? Kennismaken met de locatie Leerpark Arnhem. Niet met het vrijeschoolonderwijs of ‘dé vrijeschool op het Leerpark. Het vrijeschoolonderwijs bevindt zich nog in de organisatiefase: het wordt dit jaar georganiseerd om per september ’23 van start te gaan. Maar de locatie werd bezocht en men kon de drijvende krachten achter ‘het project’ zien en spreken.
 
Koor Tarantella uit Ede en omgeving opende de avond met zang en samenzang in de zaal. Leerlingen van klas 5 (reguliere telling groep 7) van de Vuurvogel uit Ede luidden de tweede fase van het project in met twee slagen op de grote gong -die ook gebruikt is bij de allereerste animo-peiling in februari 2019. Kwartiermaker Wim den Blanken werd voorgesteld, kon ontmoet en in de ogen gekeken worden en Gijs en Renate van het ouderinitiatief werden na hun inleidende ‘optreden’ bij verrassing bedankt voor hun pionierswerk en doorzettingsvermogen namens Leerpark Arnhem door Geke Kersten, directeur van het Leerpark. Zij lichtte ook plenair de visie van het Leerpark met het oog op vrijeschoolonderwijs toe.
 
Leerlingen van klas 5/6 (groep 7, 8) en hun ouders werden in vijf groepen rondgeleid, konden Leerpark-workshops doen van tekenen (de vier seizoenen) tot bijvoorbeeld popcorn bakken in de grote ruimte vol kookeilanden. Bij Gijs en Renate van het ouderinitiatief en Wim als vrijeschoolkwartiermaker kon menigeen zijn/haar wensen en vragen verwoorden op papier rond ‘de ideale’ school. De bijenwaskrijtjes, het pastelkrijt, de kleurpotloden en vulpeninkt moesten vooralsnog ontbreken, maar de koorzang op de trappen van de gele toren illustreerde een en ander voortreffelijk.
Van alle input, is een wensenlijst gemaakt met samenvatting. De werkgroep vrijeschoolcultuur en -huisvesting zal hier straks prima uit kunnen putten. Wensen die bijvoorbeeld genoemd werden? Veel groen, planten! Veel hout! Rustige kleuren. Huiskamersfeer, gezond eten in de kantine en heel graag een bibliotheek. Nog openstaande vragen worden meegenomen in het proces rond de organisatie van de school, de invulling van het onderwijs en waar al mogelijk op ouderavonden beantwoord. Denk aan vragen over veiligheid, het gebruik van digitale leermiddelen, hoeveel jaren vrijeschoolonderwijs het wordt, niveaus, vrijeschooldocenten en over het vieren van de jaarfeesten. Dank allen die een bijdrage leverden! En hartelijk dank voor je aanwezigheid.

Inspirerend Festival Vrijescholen Voortgezet Onderwijs 2022

Onlangs bezocht Leerpark Arnhem samen met Initiatief Waldorfcollege het Festival Vrijescholen Voortgezet Onderwijs 2022. Thema: Een feest van verbinding!
In het zonovergoten Openluchtmuseum in Arnhem bestond het programma uit heel diverse workshops en ontmoeten. Een prachtige dag om ‘het vrijeschoolse’ te beleven en op onderwerpen van gedachten te wisselen of de diepte in te duiken. Genoeg stof tot nadenken en heerlijke én stevige inspiratie om mee te nemen naar de klas of -zoals in ons geval- in de voorbereiding en organisatie van een nieuwe vrijeschool. Fijn dat we daarbij als ‘school in wording’ aanwezig konden en mochten zijn! En o ja, die mooie Waldorf100- klok, die reserveren we alvast voor september ’23!

Afb. Choreografie in de Eurimie: 'De vorm die bepaalt welke beweging op welk moment gemaakt wordt.' Foto: RTS, locatie KGC, '22

Choreografie in de euritmie: ‘De vorm die bepaalt welke beweging op welk moment gemaakt wordt.’

Het wordt echt!

Aan het begin van deze nieuwbrief noemden we het en beschreven we het al. Er verandert een en ander. We zetten weer een stap voorwaarts, volgens de choreografie die we met elkaar neergezet en voor ogen hebben. In de Euritmie -een soort danskunst binnen de antroposofie waarin alles met elkaar verbinding vindt- spreekt men van ‘de vorm die bepaalt welke beweging op welk moment gemaakt wordt.’ We bewegen, beleven en ‘dansen’ de vorm tot een complete voorstelling waar je ‘u’ tegen zegt. Kortom: we gaan van initiatief naar het concrete voorbereiden en organiseren van de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Arnhem. We hebben een stuurgroep en werkgroepen, een kwartiermaker, we gaan verder onder een nieuwe naam: Leerpark Arnhem vrijeschool en zo zal ook iets ogenschijnlijk kleins als de nieuwsbrief overgaan en verschijnen in een nieuwe vorm.
 
Nieuwsbrief
Vanaf begin oktober zal Leerpark Arnhem vrijeschool elke maand de nieuwsbrief mailen. Er verandert ook iets in de structuur van de organisatie, de rol van de mensen die de kern van de initiatiefgroep vormden (en waarvan je deze nieuwsbrief ontving). Schoolleider van de Parcivalschool Noord en Zuid in Arnhem, Hannes van Soest zal weer meer op zijn schoolleidersstoel plaatsnemen waar het dit ‘project’ voortgezet vrijeschoolonderwijs aangaat. Vanuit die positie werkt hij aan de aansluiting tussen basis en voortgezet vrijeschoolonderwijs, ofwel in vrijeschooljargon: de aansluiting van de onderbouw naar de bovenbouw.

Gijs Meijer en Renate Spreij zetten hun werk voort via de stuurgroep en werkgroepen. Zij werken daar door aan de komst van het voortgezette vrijeschoolonderwijs voor de brede regio Arnhem en vertegenwoordigen de user group (d.w.z. jullie, leerlingen, ouders, belangstellenden en anderszins betrokkenen).
 
En nu is het: óp naar die eerste schooldag in september 2023 en de vele die zullen volgen. Een lang gekoesterde wens van (vrijeschool)ouders met -nu nog- kinderen op de (vrije)basisscholen wordt realiteit. Ja. Samen bouwen aan de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Arnhem die op deze locatie en in deze context past en ‘eigen’ is. Voor al die ouders en leerlingen die bereikbaar, kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs willen. Het wordt hem. Echt. Wij zijn dankbaar.
 
Gijs Meijer, Hannes van Soest, Renate Spreij