Stand van zaken November 2019

Hoe staat het met Initiatief Waldorfcollege? Prima.. tijd voor een update!

Sinds afgelopen voorjaar zaten we allerminst stil. Tijd om je bij te praten!

Reeds 200 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat medio oktober op zo’n 200 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders (> 35) die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je uitstekend de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school.
Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem

De belangrijkste missie nu: een thuis vinden voor onze nieuwe school

Sinds de zomervakantie zijn er verkennende gesprekken gaande met besturen van middelbaar onderwijs in de regio Arnhem.

Om identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen, zijn motivatie, inzet en middelen nodig van de initiatiefgroep maar zeker ook van het ontvangende bestuur (en waarschijnlijk de school waar initieel gestart zal worden). We leerden van andere initiatieven dat het belangrijk is voldoende tijd te nemen om een goede partner te vinden. Verwacht hier dus niet binnen een paar maanden uitsluitsel. Wij richten ons op een definitieve keuze in het eerste half jaar van 2020.

Per september 2022 starten we met een eerste onderbouwgroep/groepen. Dat is ons streven en onze planning op basis van de ervaring van andere initiatieven. Kan het eerder, doen we het eerder.

Initiatiefgroep organisatie

Op dit moment bestaat de initiatiefgroep uit de volgende personen:

 • Sarah van Velthoven – Externe betrekkingen
 • Hannes van Soest – Externe betrekkingen
 • Gijs Meijer – Voorzitter
 • <vacature> – | communicatie-expert

Per stad/dorp in de regio zijn er ambassadeurs die het initiatief promoten, de community versterken en functioneren als eerste aanspreekpunt voor ouders, basisscholen en andere belanghebbenden.

 • Arnhem Noord en Arnhem Zuid: Tessa Zoutendijk & Annemarie van Vliet
 • Wageningen: Anna van Diepen + <vacature>
 • Ede: Wouter Kolthek & Renate Spreij
 • Doetinchem: <vacature> +  <vacature>

We zullen binnenkort de initiatiefgroep en ambassadeurs zich verder laten voorstellen op onze website www.waldorfcollege.nl.

Sinds mei komen we maandelijks bijeen. De organisatie breidt zich uit, krijgt geleidelijk aan meer vorm, de taken zijn verhelderd, verdeeld en overgedragen. Renate kon als pionier/aanjaagster de luwte opzoeken en richt zich voorlopig op minder uiteenlopende én minder belastende zaken (ambassadeur en nieuwsbrief). 

Hulp gevraagd!

We zoeken:

 • Een extra ambassadeur in Wageningen en ambassadeurs in Doetinchem. Woon je in één van de andere plaatsen tussen Doetinchem en Ede dan ben je uiteraard ook welkom als ambassadeur!
  Tijdsbesteding: 1x / 3 maanden aanwezig bij de ambassadeursbijeenkomst. Voor de rest is het afhankelijk van je eigen tijd en enthousiasme. Gevraagd wordt om in jouw plaats / stad in ieder geval het initiatief te promoten, contact te onderhouden met basisscholen en ouders + het organiseren van informatieavonden.
 • Een 5 tal mensen voor de Werkgroep Visie & Identiteit. Deze vijf zijn gepassioneerd over vrijeschoolonderwijs, de antroposofie en het onderwijs van de toekomst in het algemeen. Samen werken we in het eerste half jaar van 2020 de unieke identiteit en visie van de nieuwe school verder uit.
  Tijdsbesteding: maandelijks 2 uur voor een gezamenlijke werksessie en in de tussentijd ~4 uur per maand om thuis zaken uit te werken / voor te bereiden.
 • Een initiatiefgroeplid en bevlogen communicator om onze communicatiestrategie verder te ontwikkelen, te implementeren en coördineren en de community rondom het initiatief te versterken. Denk aan events/bijeenkomsten, social media, website blog content en nieuwsbrief.
  Tijdsbesteding: minimaal 10 uur per maand (2 uur werkoverleg, 8 uur om eigen activiteiten uit te voeren).
 • Een UX expert / Grafisch vormgever op ad hoc basis die kan helpen met grafische elementen en huisstijl voor onze website en andere media. Draag je dit initiatief een warm hart toe en beschik je over deze skills, je hulp wordt erg gewaardeerd!

Wil je graag meehelpen op één van de gevraagde onderwerpen? Heb je een andere vraag? Neem contact met ons op via .

Netwerkbijeenkomst initiatieven Vereniging van vrijescholen

Op 11 oktober bezochten Sarah en Gijs de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Vereniging van vrijescholen met andere initiatiefgroepen en reeds gestarte scholen. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst. Zij legden veel goede contacten en namen een aantal belangrijke lessen mee t.a.v. het lopende traject met besturen, over middelbaar vrijeschoolonderwijs en over de inrichting van de organisatie daarvan onder een bestaand bestuur.

Mooie podcastserie!

Er is een interessante podcast serie Meesterwerk van Jan Jaap Hubeek opgenomen tijdens de jubileumviering 100 jaar Waldorfscholen. Onder meer Merel Boon, Thomas Rau, Floortje Dessing en Merlijn Twaalfhoven komen aan het woord. Een aanrader. Veel luisterplezier!

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Gijs Meijer

Welkom!

Voortgezet vrijeschoolonderwijs bij ons in de regio, dat zou prachtig zijn! Een aantal ouders als vertegenwoordigers van de 4 vrije basisscholen in Arnhem, Ede, Wageningen en Doetinchem bundelt de krachten.

Bij voldoende belangstelling en met jullie steun hopen we binnen 3 jaar middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio bereikbaar te maken!

Wil jij ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu hier in voor de nieuwsbrief!

Enthousiast geworden?

Kinderen in klas 3 / groep 5 of lager? En zou jij ze ook graag voortgezet vrijeschoolonderwijs willen bieden? Vul dan het online belangstellingsformulier in!

Je kunt ook de algemene flyer en het papieren belangstellingsformulier downloaden en printen en helpen verspreiden (digitaal/op papier).

Geinteresseerd? Geïnspireerd? Vragen? Ideeën? Stuur ons dan een mailtje .

Belangstellingsavond groot succes

Maandag 25 maart kwamen zo’n 25-30 man naar de belangstellendenavond in de Brugstraat in Arnhem. Initiatiefneemster Tessa Zoutendijk van Parcivalschool-Noord, de basisschool die daar onlangs startte, opent de avond met een ferme slag op een mega-grote gong: Welkom!

‘Ook zonder te peilen weet je eigenlijk al dat er genoeg potentiële leerlingen zijn voor een middelbare Vrijeschool in de regio Arnhem,’ merkt één van de ouders op die net als velen met haar, voortgezet Vrijeschoolonderwijs wenst voor haar kind.

Sarah van Velthoven en Renate Spreij nemen het stokje over. De aanloop naar dit initiatief, de stand van zaken, wat staat er op de rol of moet er op de rol staan, het komt allemaal kort voorbij. In gesprek met ouders. Daar gaat het om. Een Vrijeschool starten, stoelt op de wens van ouders. Peilen hoe er gedacht wordt, of er belangstelling is voor dit type onderwijs én wat men daarvoor over heeft. Zonder inzet en daadkracht, groeit er niets.

‘Over een jaar of drie, hoor ik jullie noemen. Waarom dan pas? We kunnen hier in Arnhem nu al anderhalve klas vullen, een klas 7/8!’ Vraagt een ouder van vier kinderen. Spreker Harry Deutekom haakt hierop in door te vertellen dat er ooit een afspraak is gemaakt dat nieuwe voortgezette Vrijescholen alleen kunnen starten als ze onder een ander bestuur vallen. ‘Een bestuur van een school die valt onder bijzonder onderwijs,’ vullen Sarah en Renate aan. En daar zijn we bij het volgende punt in het pril gestarte proces: in gesprek gaan met besturen van andere scholen. Wie is er geïnteresseerd in een Vrijeschoolstroom binnen zijn school?

De tijdgeest is ernaar. We hebben de wind mee. Het moet kunnen. Er ligt werk voor de boeg. Van gesprekken met besturen tot het opzetten en onderhouden van de website, social media, bedding en verbinding onder ouders/geïnteresseerden bieden tot het vormen van de eigen visie en identiteit van de op te richten school en meer. Het hoort er allemaal bij.

‘Misschien kunnen we op een volgende bijeenkomst daar aan werken,’ oppert een van de ouders. ‘Wat voor school willen we zijn. Wat past bij ons, onze visie, onze identiteit.’ Harry Deutekom reageert: ‘Als je dat goed helder hebt, goed kunt verwoorden, jullie eigen verhaal, kun je daarmee naar bestuurders stappen. Ik raad jullie aan dat helder te maken.’ Op 20 mei staat een bijeenkomst hierover gepland. Ondertussen wordt het leggen van contact met (plaatselijke) besturen voorbereid.

Informatieavond 25 maart

Voortgezet vrijeschoolonderwijs bij ons in de regio. Dát zou prachtig zijn! Een aantal ouders als vertegenwoordigers van de vier vrije basisscholen in Ede, Wageningen, Doetinchem en Arnhem N-Z, bundelt de krachten en peilt wie er belangstelling heeft in voortgezet vrijeschoolonderwijs
dichter bij huis.

Bij voldoende belangstelling, steun en inzet door ouders, kunnen we – met een beetje geluk – middelbaar vrijeschoolonderwijs binnen een jaar of drie in de regio bereikbaar maken.

Belangstellingsavond voortgezet vrijeschoolonderwijs Arnhem

Maandag 25 maart 2019
19:30 – 21:30 uur (aanvang 20:00 uur)

In het gebouw van Parcivalschool Noord, Brugstraat 6 te Arnhem