Belangstellingsformulier

Om het voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem mogelijk te maken zullen wij als initiatiefgroep de belangstelling hiervoor moeten onderbouwen richting gemeente en schoolbesturen.

We werken momenteel aan een indicatie van potentiële inschrijvingen per leerjaar. Zou je ons daarom wat informatie over jezelf en je kind(eren) willen geven? Deze informatie wordt op een veilige plek bewaard en niet zonder toestemming gedeeld!

Bedankt voor je hulp en steun aan dit initiatief!

straatnaam + huisnummer
1111AA
mobiel of vast nummer
Geboortedatum: xx/xx/xxxx Geslacht: m/v Huidige groep/klas: (indien van toepassing)
Geboortedatum: xx/xx/xxxx Geslacht: m/v Huidige groep/klas: (indien van toepassing)
Geboortedatum: xx/xx/xxxx Geslacht: m/v Huidige groep/klas: (indien van toepassing)
Geboortedatum: xx/xx/xxxx Geslacht: m/v Huidige groep/klas: (indien van toepassing) Bij meer dan 4 kinderen, vul gegevens van deze kinderen hier in
Gebruik dit veld voor aanvullende vragen / opmerkingen / ideeën!