Het plan

Reeds 350 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat Mei ’21 op zo’n 350 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Onze ambitie is om per september 2022 of 2023 te starten met de brugklas / klas 7.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je uitstekend de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school.
Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem.

Een thuis creëren voor onze nieuwe school

In de periode van oktober ‘2o t/m april ’21 hebben wij een verkenning met Quadraam gedaan. Helaas heeft Quadraam besloten niet door te gaan met het initiatief (achtergrond zie nieuwsbrief april ’21). We zijn momenteel met verkennende gesprekken bezig met een ander bestuur in de regio Arnhem, i.s.. het Karel de Grote college in Nijmegen en daarbij behorende bestuur.

Om identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen, zijn motivatie, inzet en middelen nodig van de initiatiefgroep maar zeker ook van het ontvangende bestuur (en de middelbare school waar initieel gestart zal worden). En moet het organisatorisch en financiëel haalbaar zijn. In de komende periode proberen we tot overeenkomst te komen met een bestuur in Arnhem, waarna we (bij succes) de schoolstart zullen gaan voorbereiden (denk aan locatie, docenten, organisatie, onderwijs, etc).