Het plan

Reeds 375 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat januari ’22 op zo’n 375 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Onze ambitie is om per september 2023 te starten met de brugklas / klas 7.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je heel goed de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school. Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem.

Een thuis creëren voor onze nieuwe school

In april ‘21 zijn we een samenwerking gestart met de Christelijke Onderwijs Groep (COG). COG is de overkoepelende stichting van meerdere aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden, waaronder Arnhem en omgeving. De Arentheem Scholengroep met het Thomas a Kempis College, Titus Brandsma College en Leerpark Arnhem vallen onder COG. In dit proces worden we ook ondersteund door het Karel de Grote College (middelbare vrijeschool) uit Nijmegen.
 
Na een verkenning met COG voor en na de zomer is er in september ‘21 een haalbaarheidsstudie gestart. COG heeft aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief en wil daarom graag de haalbaarheid serieus onderzoeken en een aantal zaken meer gedetailleerd uitwerken. In het haalbaarheidsonderzoek zullen we bepalen of e.e.a. praktisch (ruimte/locatie) en financieel (qua opstarten en leerlingaantallen) haalbaar is. Meer in detail zullen we uitwerken hoe de visie van het vrijeschoolonderwijs en Arentheem elkaar kunnen versterken. We verwachten het haalbaarheidsonderzoek af te ronden in februari / maart ‘22.

Bij een positief besluit zal in maart / april ‘22 bredere communicatie plaatsvinden over de start van de school in september ‘23 en zal alle verdere voorbereiding die daarvoor nodig is worden gestart.