Missie & Visie

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”

Rudolf Steiner

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.”

Heraclitus

Missie

Het Waldorfcollege wil kinderen stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze vanuit hun eigen kracht, kennis en kunde kunnen bijdragen aan de maatschappij van de toekomst.

Visie

Écht vrijeschoolonderwijs…

 • Periodeonderwijs voor verdieping als belangrijk onderdeel van het onderwijs; leren met elkaar en van elkaar.
 • Onderwijs in leeftijdsfasen, dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind.
 • Breed vormend onderwijs; intellectuele, sociale, emotionele en creatieve vaardigheden, op evenwichtige wijze met elkaar verbonden
 • Leren door te exploreren en creëren, onderwijs dat ervaringsgericht is. We gaan naar buiten, we maken dingen, we spelen, we ontdekken.
 • We denken na, verwerken en leren kijken vanuit verschillende perspectieven.
 • Met getuigschriften geven we een zo individueel mogelijke schets van de schoolontwikkeling van het kind en beschrijven we de positief gestelde verwachting voor het volgende schooljaar.
 • We hechten aan de wijsheid van de natuur, het jaarritme van de seizoenen en het vieren van de jaarfeesten.

..én vrijeschoolonderwijs in de wereld van nu

 • Een school in het digitale tijdperk.
 • Inspiratie vanuit de pedagogiek en andere onderwijsfilosofieën van nu.
 • Duurzame zorg voor mens en aarde als kernwaarde.
 • Wij proberen actief om de schoolpopulatie (leraren en leerlingen) een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit in de samenleving

Een lerend ecosysteem, met de docent als expert

 • De kern van het onderwijs is het enthousiasme, inspiratie en vakmanschap van de docent die autonoom het onderwijs vormgeeft binnen de kaders van de onderwijsvisie.
 • De school en de docenten blijven zich continu ontwikkelen o.b.v. hun ambities, reflectie en de wil om te leren en verbeteren; een leven lang leren geldt voor de leerlingen, docenten en organisatie.

Verbonden en samen

 • Leren gaat beter als je dat doet in een veilige omgeving waar je plezier hebt en van belang bent
 • Je ontwikkeling en de wereld stopt niet bij de deur van de school. We zoeken actief de verbinding met ouders / sociale omgeving van het kind, met de stad en bedrijven/organisaties.