Update Juni ’20

In de afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de volgende zaken:

 • Het vinden van een bestuur waaronder wij de school kunnen starten
 • De verdere aanscherping van onze visie op die school
 • Voorbereiden van ouder-bijeenkomsten in regio Ede/Wageningen en Arnhem

Door de corona-crisis en de impact die dat ook op ons werk- & privéleven heeft (gehad) hebben we onze activiteiten vanaf half maart even gestopt. Het begon echter al snel weer te kriebelen in de initiatiefgroep dus vanaf eind april zijn we weer met volle energie gestart!

Een (geschikt) bestuur waaronder we de school kunnen starten

Na een aantal verkennende gesprekken hebben we besloten om voor nu met één bestuur verder te verkennen om tot concrete plannen en afspraken te komen voor het starten van de school. Helaas is het bezoek dat we samen zouden brengen aan een middelbare vrije school in de regio uitgesteld (was gepland eind maart) en had zowel het bestuur als wij andere prioriteiten in Maart/April. We proberen nu het proces met hen opnieuw op te starten. We proberen voor de zomervakantie meer zekerheid krijgen over haalbaarheid van de school bij dit bestuur en over de vervolgstappen die we samen zullen nemen.

Visie-werkgroep is gestart in februari!

Na onze oproep in november hebben we verschillende aanmeldingen gehad, waardoor we nu met de initiatiefgroep en drie vrijwilligers (Hugo Gitsels, Irmgard van den Eijnden, Renate Spreij) aan de slag zijn gegaan met de visie. We willen ons graag laten inspireren door (de goede ideeën van) andere middelbare vrije scholen. Door het bezoeken/interviewen van die scholen en regelmatige bijeenkomsten met het groepje zijn we bezig de visie en concrete vertaling daarvan naar onderwijs, organisatie en locatie op papier zetten. Ook hier hebben we e.e.a getemporiseerd in maart/april maar zijn we in mei weer opgestart, met een aangepaste aanpak omdat het bezoeken van de scholen momenteel niet mogelijk is.

Ouderbijeenkomsten

Ons plan was om in juni ouder-bijeenkomsten te plannen in Arnhem en Ede om jullie bij te praten over het initiatief, ruimte te bieden voor vragen, jullie te inspireren met een spreker over het middelbare vrijeschoolonderwijs en de visie te delen. Met het annuleren van alle evenementen t/m 1 september i.v.m corona zullen we dit naar september/oktober moeten verplaatsen.

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Renate Spreij
Gijs Meijer

Update November ’19

Hoe staat het met Initiatief Waldorfcollege? Prima.. tijd voor een update!

Sinds afgelopen voorjaar zaten we allerminst stil. Tijd om je bij te praten!

Reeds 200 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat medio oktober op zo’n 200 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders (> 35) die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je uitstekend de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school.
Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem

De belangrijkste missie nu: een thuis vinden voor onze nieuwe school

Sinds de zomervakantie zijn er verkennende gesprekken gaande met besturen van middelbaar onderwijs in de regio Arnhem.

Om identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen, zijn motivatie, inzet en middelen nodig van de initiatiefgroep maar zeker ook van het ontvangende bestuur (en waarschijnlijk de school waar initieel gestart zal worden). We leerden van andere initiatieven dat het belangrijk is voldoende tijd te nemen om een goede partner te vinden. Verwacht hier dus niet binnen een paar maanden uitsluitsel. Wij richten ons op een definitieve keuze in het eerste half jaar van 2020.

Per september 2022 starten we met een eerste onderbouwgroep/groepen. Dat is ons streven en onze planning op basis van de ervaring van andere initiatieven. Kan het eerder, doen we het eerder.

Initiatiefgroep organisatie

Op dit moment bestaat de initiatiefgroep uit de volgende personen:

 • Sarah van Velthoven – Externe betrekkingen
 • Hannes van Soest – Externe betrekkingen
 • Gijs Meijer – Voorzitter
 • <vacature> – | communicatie-expert

Per stad/dorp in de regio zijn er ambassadeurs die het initiatief promoten, de community versterken en functioneren als eerste aanspreekpunt voor ouders, basisscholen en andere belanghebbenden.

 • Arnhem Noord en Arnhem Zuid: Tessa Zoutendijk & Annemarie van Vliet
 • Wageningen: Anna van Diepen + <vacature>
 • Ede: Wouter Kolthek & Renate Spreij
 • Doetinchem: <vacature> +  <vacature>

We zullen binnenkort de initiatiefgroep en ambassadeurs zich verder laten voorstellen op onze website www.waldorfcollege.nl.

Sinds mei komen we maandelijks bijeen. De organisatie breidt zich uit, krijgt geleidelijk aan meer vorm, de taken zijn verhelderd, verdeeld en overgedragen. Renate kon als pionier/aanjaagster de luwte opzoeken en richt zich voorlopig op minder uiteenlopende én minder belastende zaken (ambassadeur en nieuwsbrief). 

Netwerkbijeenkomst initiatieven Vereniging van vrijescholen

Op 11 oktober bezochten Sarah en Gijs de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Vereniging van vrijescholen met andere initiatiefgroepen en reeds gestarte scholen. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst. Zij legden veel goede contacten en namen een aantal belangrijke lessen mee t.a.v. het lopende traject met besturen, over middelbaar vrijeschoolonderwijs en over de inrichting van de organisatie daarvan onder een bestaand bestuur.

Mooie podcastserie!

Er is een interessante podcast serie Meesterwerk van Jan Jaap Hubeek opgenomen tijdens de jubileumviering 100 jaar Waldorfscholen. Onder meer Merel Boon, Thomas Rau, Floortje Dessing en Merlijn Twaalfhoven komen aan het woord. Een aanrader. Veel luisterplezier!

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Gijs Meijer

Belangstellingsavond groot succes

Maandag 25 maart kwamen zo’n 25-30 man naar de belangstellendenavond in de Brugstraat in Arnhem. Initiatiefneemster Tessa Zoutendijk van Parcivalschool-Noord, de basisschool die daar onlangs startte, opent de avond met een ferme slag op een mega-grote gong: Welkom!

‘Ook zonder te peilen weet je eigenlijk al dat er genoeg potentiële leerlingen zijn voor een middelbare Vrijeschool in de regio Arnhem,’ merkt één van de ouders op die net als velen met haar, voortgezet Vrijeschoolonderwijs wenst voor haar kind.

Sarah van Velthoven en Renate Spreij nemen het stokje over. De aanloop naar dit initiatief, de stand van zaken, wat staat er op de rol of moet er op de rol staan, het komt allemaal kort voorbij. In gesprek met ouders. Daar gaat het om. Een Vrijeschool starten, stoelt op de wens van ouders. Peilen hoe er gedacht wordt, of er belangstelling is voor dit type onderwijs én wat men daarvoor over heeft. Zonder inzet en daadkracht, groeit er niets.

‘Over een jaar of drie, hoor ik jullie noemen. Waarom dan pas? We kunnen hier in Arnhem nu al anderhalve klas vullen, een klas 7/8!’ Vraagt een ouder van vier kinderen. Spreker Harry Deutekom haakt hierop in door te vertellen dat er ooit een afspraak is gemaakt dat nieuwe voortgezette Vrijescholen alleen kunnen starten als ze onder een ander bestuur vallen. ‘Een bestuur van een school die valt onder bijzonder onderwijs,’ vullen Sarah en Renate aan. En daar zijn we bij het volgende punt in het pril gestarte proces: in gesprek gaan met besturen van andere scholen. Wie is er geïnteresseerd in een Vrijeschoolstroom binnen zijn school?

De tijdgeest is ernaar. We hebben de wind mee. Het moet kunnen. Er ligt werk voor de boeg. Van gesprekken met besturen tot het opzetten en onderhouden van de website, social media, bedding en verbinding onder ouders/geïnteresseerden bieden tot het vormen van de eigen visie en identiteit van de op te richten school en meer. Het hoort er allemaal bij.

‘Misschien kunnen we op een volgende bijeenkomst daar aan werken,’ oppert een van de ouders. ‘Wat voor school willen we zijn. Wat past bij ons, onze visie, onze identiteit.’ Harry Deutekom reageert: ‘Als je dat goed helder hebt, goed kunt verwoorden, jullie eigen verhaal, kun je daarmee naar bestuurders stappen. Ik raad jullie aan dat helder te maken.’ Op 20 mei staat een bijeenkomst hierover gepland. Ondertussen wordt het leggen van contact met (plaatselijke) besturen voorbereid.

Informatieavond 25 maart

Voortgezet vrijeschoolonderwijs bij ons in de regio. Dát zou prachtig zijn! Een aantal ouders als vertegenwoordigers van de vier vrije basisscholen in Ede, Wageningen, Doetinchem en Arnhem N-Z, bundelt de krachten en peilt wie er belangstelling heeft in voortgezet vrijeschoolonderwijs
dichter bij huis.

Bij voldoende belangstelling, steun en inzet door ouders, kunnen we – met een beetje geluk – middelbaar vrijeschoolonderwijs binnen een jaar of drie in de regio bereikbaar maken.

Belangstellingsavond voortgezet vrijeschoolonderwijs Arnhem

Maandag 25 maart 2019
19:30 – 21:30 uur (aanvang 20:00 uur)

In het gebouw van Parcivalschool Noord, Brugstraat 6 te Arnhem