Belangstellingsavond groot succes

Maandag 25 maart kwamen zo’n 25-30 man naar de belangstellendenavond in de Brugstraat in Arnhem. Initiatiefneemster Tessa Zoutendijk van Parcivalschool-Noord, de basisschool die daar onlangs startte, opent de avond met een ferme slag op een mega-grote gong: Welkom!

‘Ook zonder te peilen weet je eigenlijk al dat er genoeg potentiële leerlingen zijn voor een middelbare Vrijeschool in de regio Arnhem,’ merkt één van de ouders op die net als velen met haar, voortgezet Vrijeschoolonderwijs wenst voor haar kind.

Sarah van Velthoven en Renate Spreij nemen het stokje over. De aanloop naar dit initiatief, de stand van zaken, wat staat er op de rol of moet er op de rol staan, het komt allemaal kort voorbij. In gesprek met ouders. Daar gaat het om. Een Vrijeschool starten, stoelt op de wens van ouders. Peilen hoe er gedacht wordt, of er belangstelling is voor dit type onderwijs én wat men daarvoor over heeft. Zonder inzet en daadkracht, groeit er niets.

‘Over een jaar of drie, hoor ik jullie noemen. Waarom dan pas? We kunnen hier in Arnhem nu al anderhalve klas vullen, een klas 7/8!’ Vraagt een ouder van vier kinderen. Spreker Harry Deutekom haakt hierop in door te vertellen dat er ooit een afspraak is gemaakt dat nieuwe voortgezette Vrijescholen alleen kunnen starten als ze onder een ander bestuur vallen. ‘Een bestuur van een school die valt onder bijzonder onderwijs,’ vullen Sarah en Renate aan. En daar zijn we bij het volgende punt in het pril gestarte proces: in gesprek gaan met besturen van andere scholen. Wie is er geïnteresseerd in een Vrijeschoolstroom binnen zijn school?

De tijdgeest is ernaar. We hebben de wind mee. Het moet kunnen. Er ligt werk voor de boeg. Van gesprekken met besturen tot het opzetten en onderhouden van de website, social media, bedding en verbinding onder ouders/geïnteresseerden bieden tot het vormen van de eigen visie en identiteit van de op te richten school en meer. Het hoort er allemaal bij.

‘Misschien kunnen we op een volgende bijeenkomst daar aan werken,’ oppert een van de ouders. ‘Wat voor school willen we zijn. Wat past bij ons, onze visie, onze identiteit.’ Harry Deutekom reageert: ‘Als je dat goed helder hebt, goed kunt verwoorden, jullie eigen verhaal, kun je daarmee naar bestuurders stappen. Ik raad jullie aan dat helder te maken.’ Op 20 mei staat een bijeenkomst hierover gepland. Ondertussen wordt het leggen van contact met (plaatselijke) besturen voorbereid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *