Middelbaar vrijeschoolonderwijs in Arnhem – De Leerpark Arnhem Vrijeschool!

Óp naar die eerste schooldag in september 2023 en de vele die zullen volgen. Een lang gekoesterde wens van (vrijeschool)ouders met -nu nog- kinderen op de (vrije)basisscholen wordt realiteit. Ja. Samen bouwen aan de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Arnhem die op deze locatie en in deze context past en ‘eigen’ is. Voor al die ouders en leerlingen die bereikbaar, kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs willen. Het wordt hem. Echt. Wij zijn dankbaar.

Dank voor jullie steun in de afgelopen jaren en het vertrouwen door je in te schrijven als leerling voor dit eerste leerjaar! Meer informatie kun je vinden op de pagina over de vrijeschool op de website van het Leerpark Arnhem!

Gijs Meijer en Renate Spreij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *