Update November ’19

Hoe staat het met Initiatief Waldorfcollege? Prima.. tijd voor een update!

Sinds afgelopen voorjaar zaten we allerminst stil. Tijd om je bij te praten!

Reeds 200 mogelijke leerlingen aangemeld

Veel dank voor jullie enthousiaste reacties en getoonde belangstelling voor middelbaar vrijeschoolonderwijs in de regio Arnhem. De teller staat medio oktober op zo’n 200 mogelijke leerlingen en een flinke groep ouders (> 35) die nu of later in het project de handen uit de mouwen wil steken. Dit geeft veel vertrouwen en motivatie om zo snel mogelijk deze school te starten.

Stroming onder bestaand bestuur als startsituatie

We onderzochten de verschillende scenario’s voor het starten van een school: een volledig nieuwe school starten, een dependance beginnen bij een bestaande school of een stroming creëren onder een bestaand bestuur. We bespraken dit met andere meer ervaren initiatiefgroepen uit het land, het bestuur van de vereniging van vrijescholen en evalueerden de scenario’s in onze groep.

We hebben besloten te willen starten als stroming onder een bestaand bestuur in de regio Arnhem. Dit geeft de beste kans op een snelle start. Andere initiatieven laten zien dat je uitstekend de eigen identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs kunt borgen in zo’n opzet.

Een stroming onder een bestaand bestuur betekent in de praktijk waarschijnlijk een eigen vleugel of locatie met (grotendeels) eigen docenten en coördinatie binnen een bestaande middelbare school in de regio. Hierbij maak je gebruik van de overige faciliteiten en licenties van de bestaande school.
Kijkend naar nu beschikbaar middelbaar vrijeschoolonderwijs willen we de bredere regio bedienen, in ieder geval het gebied Ede – Wageningen – Renkum – Arnhem – Doetinchem

De belangrijkste missie nu: een thuis vinden voor onze nieuwe school

Sinds de zomervakantie zijn er verkennende gesprekken gaande met besturen van middelbaar onderwijs in de regio Arnhem.

Om identiteit, visie en kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen, zijn motivatie, inzet en middelen nodig van de initiatiefgroep maar zeker ook van het ontvangende bestuur (en waarschijnlijk de school waar initieel gestart zal worden). We leerden van andere initiatieven dat het belangrijk is voldoende tijd te nemen om een goede partner te vinden. Verwacht hier dus niet binnen een paar maanden uitsluitsel. Wij richten ons op een definitieve keuze in het eerste half jaar van 2020.

Per september 2022 starten we met een eerste onderbouwgroep/groepen. Dat is ons streven en onze planning op basis van de ervaring van andere initiatieven. Kan het eerder, doen we het eerder.

Initiatiefgroep organisatie

Op dit moment bestaat de initiatiefgroep uit de volgende personen:

  • Sarah van Velthoven – Externe betrekkingen
  • Hannes van Soest – Externe betrekkingen
  • Gijs Meijer – Voorzitter
  • <vacature> – | communicatie-expert

Per stad/dorp in de regio zijn er ambassadeurs die het initiatief promoten, de community versterken en functioneren als eerste aanspreekpunt voor ouders, basisscholen en andere belanghebbenden.

  • Arnhem Noord en Arnhem Zuid: Tessa Zoutendijk & Annemarie van Vliet
  • Wageningen: Anna van Diepen + <vacature>
  • Ede: Wouter Kolthek & Renate Spreij
  • Doetinchem: <vacature> +  <vacature>

We zullen binnenkort de initiatiefgroep en ambassadeurs zich verder laten voorstellen op onze website www.waldorfcollege.nl.

Sinds mei komen we maandelijks bijeen. De organisatie breidt zich uit, krijgt geleidelijk aan meer vorm, de taken zijn verhelderd, verdeeld en overgedragen. Renate kon als pionier/aanjaagster de luwte opzoeken en richt zich voorlopig op minder uiteenlopende én minder belastende zaken (ambassadeur en nieuwsbrief). 

Netwerkbijeenkomst initiatieven Vereniging van vrijescholen

Op 11 oktober bezochten Sarah en Gijs de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Vereniging van vrijescholen met andere initiatiefgroepen en reeds gestarte scholen. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst. Zij legden veel goede contacten en namen een aantal belangrijke lessen mee t.a.v. het lopende traject met besturen, over middelbaar vrijeschoolonderwijs en over de inrichting van de organisatie daarvan onder een bestaand bestuur.

Mooie podcastserie!

Er is een interessante podcast serie Meesterwerk van Jan Jaap Hubeek opgenomen tijdens de jubileumviering 100 jaar Waldorfscholen. Onder meer Merel Boon, Thomas Rau, Floortje Dessing en Merlijn Twaalfhoven komen aan het woord. Een aanrader. Veel luisterplezier!

Groeten,

Sarah van Velthoven
Hannes van Soest
Gijs Meijer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *