Update januari ’22

Een nieuwe start!
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, strandde ons initiatief met Quadraam in maart van dit jaar (2021). Maar… er is goed nieuws!
 
Inmiddels zijn we een nieuw traject ingegaan met de Christelijke Onderwijs Groep (COG). COG is de overkoepelende stichting van meerdere aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden, waaronder Arnhem en omgeving. De Arentheem Scholengroep met het Thomas a Kempis College, Titus Brandsma College en Leerpark Arnhem vallen onder COG.
 
Na een verkenning met COG voor en na de zomer is er in september een haalbaarheidsstudie gestart. COG heeft aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief en wil daarom graag de haalbaarheid serieus onderzoeken en een aantal zaken meer gedetailleerd uitwerken.
In het haalbaarheidsonderzoek zullen we bepalen of e.e.a. praktisch (ruimte/locatie) en financieel (qua opstarten en leerlingaantallen) haalbaar is. Meer in detail zullen we uitwerken hoe de visie van het vrijeschoolonderwijs en Arentheem elkaar kunnen versterken. We verwachten het haalbaarheidsonderzoek af te ronden in februari / maart 2022.
Bij een positief besluit zal in maart / april 2022 bredere communicatie plaatsvinden over de start van de school.
 
Wat betekent dit concreet:

 • Bij positief besluit zal de school starten per september 2023
   
 • We zullen in eerste instantie een brede, heterogene brugklas (dus gemengd VMBO-t/havo/vwo) gaan aanbieden voor klas 7 en (daarna) 8. Mogelijk klas 9 (dit onderzoeken we in de haalbaarheidsstudie).
   
 • ‘Praktijkonderwijs’/basis/kader vrijeschoolonderwijs zouden we ook graag aanbieden. Of dit mogelijk is, wordt ook onderzocht.
   
 • We zullen in ieder geval de eerste 2 jaar van het voortgezet vrijeschoolonderwijs aanbieden in Arnhem, mogelijk 3. (Dit wordt nader onderzocht in de haalbaarheidsstudie).
   
 • Voor de hogere klassen zullen we zorgen voor gegarandeerde plekken voor doorstroom binnen Arentheem of naar het Karel de Grote College in Nijmegen (KGC).
   
 • Een aantal jaar na de start van de school zal geëvalueerd worden of het blijft bij 2-3 jaar of dat een volledige vrijeschool haalbaar of mogelijk is.
   
 • We voorzien nu dat de school zich zal vestigen op Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Daar kan naar alle waarschijnlijkheid een ‘toren’ van het gebouw beschikbaar worden gemaakt inclusief eigen plein, fietsenstalling en opgang.
   

We hebben nu een aantal keren met bestuur en directie van COG, Arentheem en de school gesproken en er is een werkgroep gevormd met medewerkers van Arentheem. De samenwerking is tot nu toe heel prettig. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat we tot een positief besluit komen in maart dit jaar.
 
De locatie bezochten we inmiddels ook meerdere malen en we zijn er superenthousiast over. Het is een heel mooi, ruim en licht gebouw. Het heeft fijne lokalen en voldoende mogelijkheden om het ‘eigen’ te maken. Maar het kent ook alle mogelijke voorzieningen: van lokalen voor ‘dans’, inpandige gymzalen en handwerkruimtes tot lokalen voor houtbewerking/handvaardigheid en een inpandige werkplaats/autogarage. Alle mogelijkheden in huis dus om naast de hoofdvakken van het periodeonderwijs en de vaklessen ook invulling te geven aan de kunstzinnige, meer praktische en ambachtelijke vakken. Het gebouw ligt fantastisch aan het groene, royale park Presikhaaf en vlakbij de Stadboerderij. Station Presikhaaf en bushaltes zijn nabij, zodat kinderen ook individueel of samen met het OV kunnen komen.
 
Webinar
We kunnen ons voorstellen dat jullie veel vragen hebben over het ‘project’. Het lijkt ons goed dat in een ‘live’ setting te doen door middel van een Teams-vergadering. Het webinar zal maandag 17 januari plaatsvinden van 20:00-21:30. De uitnodiging is als bestand toegevoegd. Als je daarop dubbelklikt kun je de afspraak (inclusief Teams link) toevoegen aan je agenda.

Het webinar omvat:

 • Een update door de initiatiefgroep
 • COG stelt zich voor – Leenderd van der Deijl & Geke Kersten
 • Vragen / feedback / ideeën – We willen graag jullie ideeën, zorgen en overige feedback bespreken. Denk aan:
  • locatie Leerpark Arnhem
  • 2- of 3 jarige vrijeschoolstroom of volledige bovenbouw (lees: volledige voortgezette vrijeschool)
  • zelfstandige school versus stroom onder een bestaande school. 

Geef met deze agenda-afspraak het webinar een plek in je agenda of gebruik t.z.t. de teamslink hier. We zien je graag!
 
Even inzoomen op waar we mee bezig zijn
Bij een positief besluit op de haalbaarheidsstudie is de situatie straks dat er een vrijeschoolstroom wordt ingericht binnen een relatief grote onderwijsgroep. Wat betekent dit voor COG en wat betekent dit voor de vrijeschoolstroom?
 
Wij als initiatiefgroep weten ons gedragen en gevoed door allen die voortgezet vrijeschoolonderwijs wensen en steunen in (de regio) Arnhem. Het is fijn dat ondanks de ogenschijnlijke stilte van onze kant, de betrokkenheid is gebleven en wij dat ook zo mochten ervaren.
Die steun en betrokkenheid vanuit alle geledingen van het vrijeschoolonderwijs, is belangrijk. Vanuit vrijeschoolervaring, -scholing, -kennis en -kunde kunnen we de kwaliteit van de beoogde vrijeschoolstroom borgen. Maar hoe gieten we dat in het vat?
 
Het inmiddels opgebouwde netwerk rond initiatief Waldorfcollege helpt ons om dit soort vragen en andere te beantwoorden. In het onderzoek dat we uitvoeren samen met COG, werd er tot nu toe gesproken met de vrij nieuwe vrijescholen in Deventer, Uden, Culemborg en Utrecht om te leren van de ervaringen.
 
Een greep uit de onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan bod kunnen komen: Wat zijn de succes- en faalfactoren? Hoe richt je zo’n vrijeschoolstroom goed in? Hoe ga je om met cultuurverschillen? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Waarom is er wel of niet gekozen voor een ‘praktijkstroom’? Wat houdt periodeonderwijs in, wat vraagt dat van docenten, van roosterruimte en hoe faciliteer je dat? Wat levert het op om een vrijeschoolstroom aan je repertoire toe te voegen?
 
Onlangs sloot Nicoline Vink aan bij het online overleg van initiatiefgroep Waldorfcollege. Zij is coördinator en adviseur nieuwe vrijescholen bij genoemde Vereniging van vrijescholen. We praatten haar bij en konden haar diverse van onze vraagstukken voorleggen. Zij dacht mee vanuit haar inzicht en ruime ervaring met dit soort projecten, zette e.a. in perspectief en reikte handvatten aan.
 
Wat blijkt tot nu toe uit alle gesprekken: er is al heel veel uitgevonden. Diverse vrijescholen gingen ons voor, met wisselend succes. Wij hebben te maken met een eigen context.
 
Stel, straks zijn we onderdeel van het redelijke grote COG. Hoe kun je binnen een redelijk grote onderwijsgroep toevoegen wat COG nodig heeft, gezamenlijk optrekken en toch ook bij jezelf blijven? Daar moeten we samen uitkomen en handen en voeten aan geven.
 
Samen met COG zoeken we naar die gezonde verbinding. De vrijeschoolstroom als loot aan de stam die uitspruit en de boom mede laat bloeien. Hoe mooi zou dat zijn -in eerste instantie- voor al die leerlingen voor wie persoonsvormend vrijeschoolonderwijs behoorlijk passend is of zal blijken te zijn. Waardoor ze willen ‘aangaan’ en leren voor het leven.
 
Podcast
Er is een steengoede podcast uit de serie Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs te beluisteren, waarvan we de link hier graag delen. Het gaat over het toekomstperspectief van Vrijeschoolonderwijs en raakt veel onderwerpen en aspecten waar wij in het project mee te dealen hebben. Een luistertip! Dank aan degene die ons hierop eerder dit jaar (2021) attendeerde.
 
De podcastserie Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs en dan specifiek: de recente aflevering met Christof Wiegert. https://waarden-vrijeschool.captivate.fm/episode/11-christof-wiegert
 
Mocht je nou ook iets tegenkomen dat je graag deelt in het kader van dit ‘Waldorfproject’ om voortgezet Vrijeschoolonderwijs voor (de regio) Arnhem bereikbaar te maken, stuur een mailtje naar 
 
NB: We hebben de nieuwsbrief verstuurd naar alle mensen die zich aan hebben gemeld voor de nieuwsbrief of een belangstellingsformulier voor middelbaar vrijeschoolonderwijs hebben ingevuld voor hun kinderen. Mocht je geen prijs stellen op de email, dan kun je je afmelden met de link onderaan deze mail.
 
Een voorspoedig 2022 gewenst en we zien je graag op 17 januari ’s avonds, i.v.m coronamaatregelen online!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *