Update Oktober ’20

De zomervakantie is voorbij, de herfst is begonnen… tijd voor een update!

In deze update:

Een persoonlijk verhaal van Hannes, lid van de initiatiefgroep

Het is herfstvakantie. Tijd voor vuurtjes, pompoensoep, ruimte en reflectie. Vannacht heeft het voor het eerst weer gevroren op sommige plekken in het land. De winter komt eraan en waar de natuur tot rust komt, gaan wij binnen verder met onze initiatiefgroep van het Waldorfcollege. Juist in deze week is er even de tijd om stil te staan, om te bezien hoe het ervoor staat met ons initiatief.
Soms komen dingen samen. Nog niet zo lang geleden, maakten onze dochters de overstap naar de vrije school in Arnhem en Nijmegen (Parcivalschool en KGC) en kwam ik in contact met de Parcivalschool. Rond dezelfde tijd, sprak ik Sarah van Velthoven en Gijs Meijer en raakte ik betrokken bij het initiatief om een vrije school voor voortgezet onderwijs op te richten in Arnhem: het Waldorfcollege. Nog weer wat later kwam er een vacature en werd er op de Parcivalschool een nieuwe directeur gezocht. Ik reageerde en werd benoemd. Het is de kortste variant van wat je een inleiding zou kunnen noemen.

> Lees hier het vervolg van Hannes’ warme verhaal.

Werkbezoek initiatiefgroep & bestuur aan KGC Nijmegen

Op 25 september brachten Renate en Gijs samen met het geïnteresseerd bestuur een werkbezoek aan het Karel de Grote College in Nijmegen. Het doel was om het bestuur nader kennis te laten maken met voortgezet vrijeschoolonderwijs. We hebben een lesje Aardrijkskunde en Biologie gevolgd, een uitgebreide toelichting op de onderwijsvisie gekregen, ideeën uitgewisseld en verschillende vragen van het bestuur beantwoord. Het bezoek verliep zodanig positief dat we ter plekke hebben besloten om de haalbaarheidsstudie te starten in oktober!
 
Daarmee liggen we mooi op schema met ons plan om dit schooljaar de haalbaarheidsstudie en verkenning af te ronden, zodat we het volgende schooljaar hebben ter voorbereiding van het voortgezette vrijeschoolonderwijs per september 2022.

Visie versie 1.0 gereed

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.”
 
Deze uitspraak van Rudolf Steiner is nog steeds een zeer kernachtige weergave van een aantal zaken die we proberen te bereiken. Met het visie-werkgroepje hebben we in de afgelopen maanden een poging gewaagd om dat wat uitgebreider en concreter op te schrijven in een missie en visie voor het Waldorfcollege i.o. en… versie 1.0 is gereed! Nu is het aan jullie, want het moet natuurlijk onze missie & visie worden. Stuur ons gerust een mailtje met je ideeën en feedback!

Initiatief Waldorfcollege… zegt het voort!

Tot nu toe richtten we ons naast de bestuurlijke/organisatorische kant op het peilen van de belangstelling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs bij vrije basisscholen in het gebied Doetinchem – Ede. Daar gaan we mee verder. Tegelijkertijd zijn we nu in een fase waarin we ook basisschoolleerlingen van reguliere scholen en hun ouders willen attenderen op het bestaan van voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en initiatief Waldorfcollege in het bijzonder.
 
Ben je ook enthousiast? Op deze website vind je de digitale flyer van het Waldorfcollege i.o. Deze mag je uitprinten, verspreiden, uitdelen, ophangen of in je gesprekken en contacten met ouders van ook reguliere basisschoolleerlingen (digitaal) delen. Ook jij kunt iets doen om je eigen wens en met jou die van vele ouders te vervullen. Doorstromen en instromen in voortgezet vrijeschoolonderwijs dichter bij huis, hoe mooi zou dat zijn… In deze gekke coronatijd draag je al bij door het initiatief onder de aandacht te brengen in je omgeving. Samen lukt het om de wens te vervullen.

Wil je deze en vorige volledig nieuwsbrieven teruglezen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *